Wręczenie Medali za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej

259-171936
fot. KPP Sieradz

Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu inspektor Piotr Bielewski, podinspektor Sławomir Olczyk Kierownik Ośródka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz podinspektor Rafał Płóciennik zostali odznaczeni Medalem za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r."

7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." Komendantowi Powiatowemu Policji w Sieradzu inspektorowi Piotrowi Bielewskiemu, podinspektorowi Sławomirowi Olczykowi Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz podinspektorowi Rafałowi Płóciennikowi wykładowcy ośrodka szkolenia. Medale wręczył Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi oraz Andrzej Frątczak członek zarządu stowarzyszenia. 

Odznaczenie zostało przyznane za zasługi w przywracaniu prawdziwej historii Polski w aspekcie służb mundurowych II RP ze szczególnym uwzględnieniem Policji Państwowej i kultywowaniem wzorowych postaw kierownictwa Komendy Głównej Policji Państwowej oraz kreowania etosu organizacyjnego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." Uroczystość związana była z 104 rocznicą powstania Policji Państwowej, a także z przywracaniem pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego i ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Źródło: KPP Sieradz