Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP odwiedził OSP z powiatu skierniewickiego

a2b70ddf-1de9-4f32-9111-47799aeb8d7_20230317-123142_1
fot. KW PSP w Łodzi, KM PSP w Skierniewicach

W czwartek, 16 marca st. bryg. Paweł Malinowski – zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi – koordynator ds. współpracy z OSP, spotkał się z druhami z powiatu skierniewickiego.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Ochotniczej Straży Pożarnej w Białyninie, która jest najczęściej wyjeżdżającą jednostką spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu skierniewickiego. Przy jednostce działają również dwie prężne młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Drugie spotkanie odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej. Jednostka ta ma zostać włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do końca 2024 r. dlatego też, decyzją łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, w lutym tego roku został jej przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy z Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach.

Ostatnia wizytowana jednostka to Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie, która jest najczęściej wyjeżdżającą do zdarzeń jednostką OSP w powiecie skierniewickim. Jej rejonem działania jest miasto i gmina Bolimów, przez które przebiega autostrada A2.

W trakcie spotkań druhowie zaprezentowali sprzęt i zaplecze socjalne jakim dysponują. Rozmawiano również o bieżących potrzebach oraz o doposażaniu jednostek w sprzęt ratowniczy.

W spotkaniach poza druhami poszczególnych jednostek, wzięli udział również st. bryg. Mariusz Wielgosz – komendant miejski PSP w Skierniewicach wraz z zastępcą bryg. Robertem Gruchałą, Jan Słodki – Wójt Gminy Głuchów, Czesław Pytlewski – Wójt Gminy Skierniewice, Stanisław Linart – Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów, Patryk Kołosowski – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów, jednej z najaktywniejszych druhów OSP Bolimów.

źródło: KM PSP w Skierniewicach