wersja testowa serwisu

Zgierskie Forum Gospodarcze szansą rozwoju lokalnych firm

2021-10-19_forum-gospodarcze_plakietka-gosc

Zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń mijającego roku w mieście. Zgierskie Forum Gospodarcze, czyli spotkanie dla przedsiębiorców oraz osób z otoczenia biznesu organizowane w dniach 19-20.10.2021 roku, ma pomóc tutejszym firmom w nawiązaniu wartościowych kontaktów - głównie międzynarodowych. To właśnie internacjonalizacja, czyli wychodzenie przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, jest głównym tematem zaplanowanego spotkania.

W dwudniowym programie Zgierskiego Forum Gospodarczego znalazło się dwanaście paneli dyskusyjnych, poświęconych różnym aspektom internacjonalizacji. Mowa będzie m.in. o podstawowych zasadach bezpiecznego eksportu, różnicach kulturowych w biznesie, zatrudnianiu ludzi z innych obszarów kulturowych, szansach eksportowych na rynkach sąsiedzkich, wpływie pandemii na biznes międzynarodowy - a nawet o wykorzystywaniu przestrzeni wirtualnej do redukcji stresu w przedsiębiorstwie.

Za poszczególne panele odpowiadać będą eksperci renomowanych instytucji partnerskich, współpracujących przy organizacji forum. - Zgierskie Forum Gospodarcze szczególny nacisk położy na umiędzynarodowienie biznesu, na przełamywanie barier w nawiązywaniu kontaktów i realizacji wspólnych projektów - mówi gospodarz oraz główny organizator przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski - Wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia będzie, mam nadzieję, impulsem do rozwoju dla lokalnego biznesu i jego zewnętrznych partnerów. Otworzy nową perspektywę dla miasta.

Uczestnicy Zgierskiego Forum Gospodarczego będą mieli okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, bowiem udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele miast partnerskich. Przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk utworzona będzie w pomieszczeniach Starego Młyna przy ulicy Długiej 41a: nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, przeniesionej do zrewitalizowanego, zabytkowego młyna motorowego sprzed dwustu lat.

Forum Gospodarcze jest organizowane w jubileuszowym roku 200–lecia podpisania Umowy Zgierskiej, która zmieniła niewielkie miasto w prężnie działający ośrodek włókienniczy. Jej istotą było stworzenie miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców oraz dobrej współpracy administracji z biznesem. Teraz jest podobnie. - Dwieście lat temu trafili tu sukiennicy z różnych części Europy, którzy otrzymawszy od rządzących przywileje, zamienili Zgierz w prężnie działający ośrodek włókienniczy. Dziś organizujemy międzynarodowe spotkanie biznesowe, które będzie szansą na ożywienie gospodarcze miasta - mówi Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza.

W programie Zgierskiego Forum Gospodarczego, obok paneli dyskusyjnych, znalazły się także m.in.: wręczenie nagród w konkursie gospodarczym im. R. Rembielińskiego oraz uroczyste odznaczenie medalami z okazji XXX-lecia samorządu terytorialnego osób zasłużonych dla zgierskiej społeczności lokalnej.

Do 15.10.2021 r. można jeszcze zapisywać się na forum, pod adresem: https://forum.zgierz.pl/pl/rejestracja.

źródło: UM Zgierz