ZUS w Łódzkiem wypłacił 83,3 mln złotych na wyprawki szkolne dla dzieci

300

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łódzkiem wypłacił do końca listopada 278 tys. wyprawek szkolnych na ponad 83 mln 310 tys. zł. W całym kraju do rodziców w ramach programu „Dobry Start" trafiło 1,4 mld zł. Wsparciem objęto 4,8 mln dzieci.

Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca do 30 listopada. W tej chwili z wnioskiem o wyprawkę szkolną mogą wystąpić tylko rodzice i opiekunowie dzieci, w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

W województwie łódzkim najwięcej wyprawek wypłacono w Łodzi – 66,7 tys.; następnie w powiecie zgierskim – 20,3 tys.; tomaszowskim 14,1 tys.; bełchatowskim – 14 tys.; pabianickim – 13,9 tys.; sieradzkim – 13,3 tys., radomszczańskim - 12,3 tys.; piotrkowskim 11,5 tys.; kutnowskim – 10,1 tys.

Rodzice mogli przesłać wniosek za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.

Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. 

Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

Szczegóły: