Konsultacje dotyczące Strategii Gminy Uniejów

lightbulb-2692247_960_720
fot. pixabay

W dniu 20.03.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie przy ul. Bł. Bogumiła 13 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ws. przygotowywanej Strategii rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023-2030. 

Na spotkaniu zostały przedstawione podstawowe wymogi prawne, dotyczące przygotowywanego dokumentu oraz efekty dotychczasowych prac:

  • wnioski i rekomendacje w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej, wynikające z diagnozy,
  • obszary strategicznej interwencji, w których znajduje się gmina i uwarunkowania z nimi związane,
  • syntetyczna analiza SWOT,
  • wizja oraz drzewo celów gminy (cele strategiczne/horyzontalne, cele operacyjne i kierunki działań) wraz z metodologią ich opracowania,
  • strategiczne obszary projektowe wraz z aktualizacją projektów/działań zawartych w Strategii rozwoju Gminy na lata 2013-2020.


Przedstawiono dalszy harmonogram prac nad dokumentem w II kwartale br. wraz z informacją o planowanych w II połowie kwietnia konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Źródło: UM Uniejów

Nazwa pliku: Strategia-Gminy-Uniejow-na-lata-2023-2030
Rozmiar pliku: 6.2 mb
Pobierz plik